Beluga Airbus

Brexit Toolbox

Nu de VK uit de EU gaat is het belangrijk voor bedrijven om zich hierop voor te bereiden. Vooral bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Het is belangrijk om je voor te bereiden op de gevolgen bij Brexit. De douane lanceerde daarom een Brexit Toolkit om bedrijven te helpen. In het kort verteld het welke stappen bedrijven moeten ondernemen om zich voor te bereiden op export en import met de VK. Bedrijven die alleen zakendoen binnen Europa zullen de douaneformaliteiten lastig begrijpen. Ook daar helpt de toolbox bedrijven mee.

Dinsdag 13 november lanceerde de douane de Brexit-toolkit. Een bestand die kort samenvat welke stappen er moeten worden ondernomen om klaar te zijn voor het exporteren naar, maar ook importeren vanuit het VK. Want naast de douaneformaliteiten waar de goederen die worden geëxporteerd naar het VK aan worden onderworpen, moeten er ook invoerrechten en omzetbelasting worden betaald voor goederen die komen uit het VK. Voor bedrijven die, zoals gezegd, niet weten wat dit inhoudt kan het grote problemen opleveren.

In de Brexit-toolkit zit ook de Brexit Impact Scan. Voor deze scan moeten een aantal vragen worden ingevuld. Uit deze vragen komt een advies wat voor uw bedrijf geldt. Wij hebben deze scan ingevuld om te kijken wat voor advies eruit komt. Wij hebben de scan ingevuld om te kijken wat voor advies er wordt gegeven. De scan hebben wij ingevuld als bedrijf dat in Nederland is gevestigd, niet buiten Europa exporteert en de VK is een belangrijke bestemming van onze export. Wij hebben niet veel verstand van het exporteren buiten de EU en zijn benieuwd wat voor gevolgen dit heeft. De scan heeft negen thema’s die van belang kunnen zijn voor een bedrijf:

 1. Export
 2. Import
 3. Diensten
 4. Transport
 5. Digitale data en diensten (privacywetgeving)
 6. Toelevering
 7. Intellectueel eigendom
 8. Vestiging
 9. Concurrentie en markt

Uitwerking Brexit Impact Scan

1 Export

Het belangrijkste advies dat wordt gegeven bij het thema export is dat er een EORI-nummer moet worden aangevraagd voor de douaneformaliteiten. Een EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification) is in feite een douanenummer. Aan de hand van een EORI-nummer kan de douane binnen no time zien welk bedrijf welke aangiftes doet. Daarnaast wordt een EORI-nummer as toegewezen door de douane wanneer het bedrijf aan alle eisen voldoet. Het is een controle moment voor uw bedrijf om te kijken of u klaar bent om te gaan ex- of importeren. Een uitbreiding van het EORI-nummer is een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator). Bij het behalen van de AEO-status heeft de douane de gehele onderneming ondersteboven gehaald en bij positief resultaat levert dit enkele voordelen op bij het exporteren. AEO-status moet een streven zijn voor bedrijven die dagelijks im- en exporteren buiten Europa.

Naast de standaard export-documenten worden ook enkele specialere documenten in acht genomen zoals het ATA-carnet, Certificaat van Oorsprong, EUR.1 en Legalisatie.

Voor het VK geldt dat alle goederen die vanuit de Europese Unie komen, ingeklaard moeten worden. Voor bedrijven wordt het belangrijk om HS-codes te gaan vermelden op facturen en paklijsten. HS-codes zijn goederencodes die verbonden zijn aan de producten. Om erachter te komen wat de goederencodes voor uw producten zijn, kunt u terecht in de Taric-database van de douane: https://tarief.douane.nl/.

Andere belangrijke onderdelen zijn de contracten tussen verkoper en koper, vervoersafspraken en betalingsvormen. Vooral de leveringsverplichtingen kunnen problemen opleveren wanneer hier niet tijdig naar wordt gekeken. De kosten voor het inklaren en andere douaneformaliteiten zijn kosten die erbij komen. Aan de hand van de Incoterms moeten afspraken gemaakt worden wie hier verantwoordelijk is. Daarnaast kan de waarde van de valuta ontzettend gaan schommelen.

 1. Import

Na de Brexit krijgen bedrijven gevestigd in Nederland te maken met de verplichtingen van een importeur. Als u op dit moment goederen import gaat er veel veranderen. Zo moet er een aangifte worden gedaan bij de douane, moet er een goederencode worden vermeld, moet het invoerrecht worden berekend, BTW moet worden gecheckt en moet er rekening worden gehouden met bijkomende heffingen en eventuele invoervergunningen. Op www.ondernemersplein.nl worden deze onderwerpen uitgebreid besproken.

Bij het invoeren komt uw bedrijf weer in aanmerking met de douane. Er moet een aangifte worden gedaan, het EORI-nummer en de AEO-status komen weer om de hoek kijken. Zoals gezegd is er nog geen definitief akkoord over de uittreding van het VK. Het is dus nog wachten welke maatregelen definitief van toepassing zullen worden. Als bedrijf zijnde is het belangrijk om de overweging te maken of de douaneformaliteiten intern worden opgepakt of worden uitbesteed aan een douane-expediteur zoals Aircargo.nl.

 1. Diensten

Op basis van onze antwoorden is hier geen advies uitgekomen, maar maakt uw bedrijf gebruik van diensten vanuit het VK houdt dan rekening met veranderingen in de regelgeving.

 1. Transport

Bedrijven die zelf wegtransport (of via de veerboot) regelen moeten op tijd voorbereid zijn voor eventuele wachttijden bij de grens. Er zullen aanvullende documenten moeten worden toegevoegd aan de standaard CMR. Bij het vervoeren van bederfelijk waar en just-in-time leveringen kan een transportverzekering voorlopig uitkomst bieden bij de eventuele chaos bij de grens. Ook de incoterms blijven belangrijk bij transport en eventuele bijkomende kosten bij de grens. Door de strengere controles aan de grens zullen ook de leveringscondities strenger worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met verpakkingseisen.

 1. Toelevering

Het is verstandig om niet alleen naar uw eigen onderneming te kijken maar tevens naar die van uw leveranciers en afnemers. Zijn zij wel net zo goed voorbereidt als u dat bent? Zeker als u importeert uit het VK kan dit nadelige gevolgen hebben voor de (door)verkoop naar afnemers.

 1. Digitale data en diensten

Hoewel dit voor ieder bedrijf anders is, wordt het wel belangrijk om te kijken of eventuele data en diensten nog steeds het best tot hen recht komen in het VK. Informatiestromen kunnen hinder ondervangen door de Brexit, omdat ze voldoen aan Europese wetgeving die straks niet meer actief is.

 1. Intellectueel eigendom

Voor intellectueel eigendom geldt eigenlijk hetzelfde als voor de digitale data en diensten. De Europese wetgeving is straks niet meer geldig in het VK. Dit kan in sommige gevallen zorgen voor inbreuk op deze eigendommen.

 1. Vestiging

Het is misschien wat ver gezocht maar als u een bedrijf gevestigd heeft in het VK en hoofdzakelijk levert aan de rest van Europa is het verstandig om na te denken deze vestiging eventueel ergens anders onder te brengen. Door de uittreding zullen de bedrijfsactiviteiten niet meer dezelfde zijn of kosten. Daarnaast gelden veel van de aanvullende eisen van de Brexit voor ondernemers uit het buitenland. Mocht u alsnog een vestiging willen openen in het VK kan dit het best voor 29 maart 2019 worden gedaan om aanvullende eisen te voorkomen.

 1. Concurrentie en Markt

Het spreekt voor zich dat concurreren met bedrijven uit het VK voor goederen bestemd voor de markt in de VK straks bijna niet meer mogelijk is. Voor concurrentie- en prijsgevoelige producten zullen bedrijven uit de Europese Unie het erg lastig krijgen. Een groot voordeel is dat Britse bedrijven straks geen gebruik meer kunnen maken van Europese Handelscontracten. Het ligt in de lijn der verwachting dat Britse bedrijven meer toenadering zullen zoeken naar buitenlandse bedrijven gevestigd in het VK, omdat deze mogelijk ook Europese vestigingen hebben.

Conclusie

Hoe wel nog niks bevestigd kan worden, moet er dus wel zeker rekening worden gehouden met een flink aantal veranderingen. Ook bedrijven die niet direct zakendoen zullen indirect de veranderingen meemaken. Wij als douane-expediteur juichen het alleen maar toe als bedrijven zich meer verdiepen in het im- en exporteren van goederen. Wij zijn hier uiteraard een belangrijk onderdeel in, maar naast onze dienstverlening vinden wij het ook ontzettend belangrijk om als informatieaanspreekpunt te worden gezien. Wij dichten onszelf een voorbeeldfunctie toe en stralen deze graag uit. Geconcludeerd kan worden dat bedrijven zeker naar de Brexit-toolkit moeten kijken en de Brexit import scan moeten maken.

hieronder staan de links:

Nu.nl artikel over de Brexit en de toolkit: https://www.nu.nl/ondernemen/5570570/douane-roept-bedrijven-vandaag-nog-brexit-maatregelen-treffen.html

PDF van de douane met de Brexit toolkit: https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-805/Douane%20Toolkit.pdf

Brexitloket.nl, de impact scan: https://www.brexitloket.nl/impactscan

Ondernemingsplein: https://www.ondernemersplein.nl/

De kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/bereid-je-optimaal-voor-op-brexit-5-tips/

Met dit artikel willen wij informatie verstrekken aan een ieder die hier profijt van kan hebben. Alle informatie komt rechtstreeks uit het Douane Wetboek van de Unie en Het Nederlands Douanerecht. Als er verdere vragen zijn naar aanleiding van dit artikel of wilt u een aanvulling plaatsen kunt u dit hieronder doen of een email sturen naar info@aircargo.nl.

Postadres
Postbus 216,
2130 AE Hoofddorp

Kantoor
Airborne Avenue 59,
2133 LV Hoofddorp

 • KvK nummer: 34251536
 • BTW nummer: NL816027821.B01
 • IBAN: NL62 RABO 0333 0620 19
 • SWIFT: RABONL2U
AirCargo.nl © 2019
Privacyverklaring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram