Sancties

Wie het nieuws volgt weet dat er tegenwoordig veel te doen is met landen die zich niet aan de regels houden. Daarbij is het vooral de VS die zorgt voor sancties en veranderingen in de wetgeving. Zo kwam Trump eerder dit jaar met de sanctie op aluminium en staal vanuit Rusland en trok hij zich terug uit het Atoomakkoord met Iran en maakte daarna bekend dat er zware sancties tegen het land komen. De VS, en dan vooral Trump met zijn America First, treft niet alleen de betreffende landen, maar ook Europa dat juist profiteerde van de staal en aluminium uit Rusland en de handel met Iran. Zo steeg de Nederlandse Export naar Iran in 2015 van 455 miljoen euro naar in 2017 1 miljard euro (NRC.nl).

De definitie van een sanctie is: 'een straf die kan worden opgelegd aan personen, groepen, bedrijven of landen ter bestraffing van bepaald ongewenst gedag.' De veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie kunnen ertoe besluiten om beperkende maatregelen op te leggen. Zoals de definitie beschrijft kan een maatregel flink uiteenlopen van een persoon tot een compleet land. De meeste voorkomende sancties zijn:

  • Een wapenembargo: Het wapenembargo spreekt voor zich. Hieronder kunnen bijvoorbeeld niet alleen wapens vallen, maar ook beschermende kleding, accessoires en legervoertuigen.
  • Een embargo op de import en/of export van bepaalde goederen, programma’s en technologie: Dit embargo geldt voor landen als Syrië, Iran, Irak etc. landen waar veel problemen zijn of zijn geweest. Goederen die hieronder vallen worden aangeduid als dual-use. Het kan ook gelden voor goederen waaraan machthebbers in een land geld verdienen zoals olie of hout. Er zijn vaak extra vergunningen nodig om gevoelige software en technologie te exporteren.
  • Financiële sancties: Financiële maatregelen kunnen, zoals Trump Rusland de importheffingen op staal en aluminium oplegde, gelden voor een land, maar ook voor bedrijven of personen door hun banksaldo te bevriezen. Ook kan een algeheel verbod gelden op financiële transacties van en naar een bepaald land.

De doelen van bovenstaande sancties zijn om ongewenst gedrag te veranderen, het lastiger maken om het gedrag uit te voeren, andere landen bewust te maken en af te schrikken of het afsnijden van financieringsmogelijkheden voor terroristische organisaties en personen.

Onze rol
Aircargo.nl B.V. is een luchtvracht- en douane-expeditiebedrijf en speelt dus een grote rol in het informeren en adviseren over het exporteren naar landen waar sancties gelden. Sinds juni 2018 zijn wij AEO-gecertificeerd. Dit houdt in dat wij nauw samen werken met de douane en samen met onze zakelijke relaties verantwoorde internationale handel willen voeren. Hieronder volgt een lijst van risicolanden en -goederen zijn vermeld:

 

1. Afghanistan11. Congo21. Libië
2. ISIS en Al Qaida12. Egypte22. Moldavië
3. Conflictdiamanten13. Eritrea23. Noord-Korea
4. Terrorisme14. Guinee24. Oekraïne/Russische Federatie (3x)
5. Belarus15. Guinee-Bissau25. Syrië
6. Birma/ Myanmar16. Haïti26. Sudan
7. Bosnië17. Irak27. Somalië
8. Burundi18. Iran28. Tunesië
9. Centraal-Afrikaanse Republiek19. Jemen29. Zimbabwe
10. China20. Libanon en Syrië30. Zuid-Sudan

Sanctielanden, -organisaties en - producten

 

Bij bovenstaande risicolanden vragen wij de exporteur altijd te verklaren dat zij bekend zijn met de sancties die van toepassing zijn en dat de goederen die worden vervoerd niet vallen onder de verordeningen die zijn verbonden aan de bestemming. Mocht een expediteur niet bekend zijn met een sanctie worden zij verwezen naar:

Naast deze links willen wij exporteurs aanmoedigen ons vragen te stellen over de sancties die van toepassing zijn. Samen kan er gezocht worden naar een oplossing om de goederen onder veilige omstandigheden te exporteren.

Bronvermelding:
NRC (2018). EU zoekt naar antwoord op sancties VS. Geraadpleegd van: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/10/eu-zoekt-naar-antwoord-op-sancties-vs-a1602563

Met dit artikel willen wij informatie verstrekken aan een ieder die hier profijt van kan hebben. Alle informatie komt rechtstreeks uit het Douane Wetboek van de Unie en Het Nederlands Douanerecht. Als er verdere vragen zijn naar aanleiding van dit artikel of wilt u een aanvulling plaatsen kunt u dit hieronder doen of een email sturen naar info@aircargo.nl.

Postadres
Postbus 216,
2130 AE Hoofddorp

Kantoor
Airborne Avenue 59,
2133 LV Hoofddorp

  • KvK nummer: 34251536
  • BTW nummer: NL816027821.B01
  • IBAN: NL62 RABO 0333 0620 19
  • SWIFT: RABONL2U
AirCargo.nl © 2019
Privacyverklaring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram