Blog

Voorbereiden op de Brexit

Via Nu.nl kwam gister naar buiten dat de Britse regering een overeenkomst heeft bereikt over de Brexit. Hoewel er nog zeer weinig bekend is, wordt wel duidelijk dat bedrijven die veel zakendoen met Engeland zich serieus moeten gaan focussen op de gevolgen van de...

Sanctiemaatregelen bij het exporteren

Wie het nieuws volgt weet dat er tegenwoordig veel te doen is met landen die zich niet aan de regels houden. Daarbij is het vooral de VS die zorgt voor sancties en veranderingen in de wetgeving. Zo kwam Trump eerder dit jaar met de sanctie op aluminium en staal vanuit...

Artikel 5 Douane Wetboek van de Unie (DWU)

Deze week willen wij de defenities naar voren brengen die van groot belang zijn in onze dagelijkse bezigheden. De douaneautoriteiten gebruiken dagelijks termen die niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Daarnaast zijn deze termen van groot belang bij het...

betalingsafspraken tussen koper en verkoper

De verschillende betalingsafspraken tussen koper en verkoper Een belangrijk onderdeel van een verkoopovereenkomst zijn de ICC Incoterms®. Bij internationale handel wordt er tijdens de verkoop van de goederen gesproken over aan welke rechten en plichten de koper en...

Het belang van de Directe Vertegenwoordiging

De komende tijd willen wij, in een reeks van artikelen, ons werkveld naar voren brengen. Er zijn ontelbaar veel wetten, regelgevingen, verordeningen en overeenkomsten gesloten tussen de Europese Unie en derde landen. Aangezien deze continu veranderen willen wij hier...