Artikel 5 Douane Wetboek van de Unie (DWU)

Deze week willen wij de defenities naar voren brengen die van groot belang zijn in onze dagelijkse bezigheden. De douaneautoriteiten gebruiken dagelijks termen die niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Daarnaast zijn deze termen van groot belang bij het...

betalingsafspraken tussen koper en verkoper

De verschillende betalingsafspraken tussen koper en verkoper Een belangrijk onderdeel van een verkoopovereenkomst zijn de ICC Incoterms®. Bij internationale handel wordt er tijdens de verkoop van de goederen gesproken over aan welke rechten en plichten de koper en...

Het belang van de Directe Vertegenwoordiging

De komende tijd willen wij, in een reeks van artikelen, ons werkveld naar voren brengen. Er zijn ontelbaar veel wetten, regelgevingen, verordeningen en overeenkomsten gesloten tussen de Europese Unie en derde landen. Aangezien deze continu veranderen willen wij hier...