De verschillende betalingsafspraken tussen koper en verkoper

Een belangrijk onderdeel bij een betalingsovereenkomst tussen koper en verkoper zijn de ICC Incoterms®. Bij internationale handel wordt er tijdens de verkoop van de goederen gesproken over aan welke rechten en plichten de koper en verkoper moeten voldoen. Hierbij wordt niet alleen gesproken over de goederen, maar ook over het transport, verzekeringen, vergunningen en andere douaneformaliteiten waaruit verschillende belastingen voortvloeien zoals invoerrechten en omzetbelastingen.

ICC Incoterms®

Sinds 1 januari 2011 zijn de Incoterms®2010 van toepassing. De ICC Incoterms® zijn door de International Chamber of Commerce tot leven geroepen. Voor 2011 werd er gewerkt met Incoterms®2000 en de twee grootste verschillen zijn het aantal Incoterms,die zijn teruggebracht van 13 naar 11, en in de laatste versie is er ook de verplichting voor zowel de koper als verkoper om alle hulp te verlenen bij het verkrijgen van toelatingen en veiligheid.

In de ICC Incoterms® staan alleen afspraken die gemaakt zijn voor de transport en de daarbij horende transportverzekeringen, machtigingen, vergunningen en douaneformaliteiten. Dit is dan ook de reden dat douane-expediteurs altijd vragen naar de ICC Incoterms®. Deze hebben namelijk invloed op de vermelde bescheiden. Prijsafspraken, betalingsvoorwaarden, garanties of afhandeling bij wanprestaties vallen niet onder de ICC Incoterms®. Deze regelingen worden door de koper en verkoper geregeld in koopcontracten en/of algemene voorwaarden.

   

De verschillende ICC Incoterms® Er zijn in totaal 11 verschillende ICC Incoterms®. In theorie worden vier alleen gebruikt voor transport over water. De overige zeven worden gebruikt voor alle soorten transport (multimodaal transport). In de praktijk worden alle 11 gebruikt voor alle soorten transport.

Multimodaal transport Transport over water
EXW: ex works FAS: free alongside
FCA: free carrier FOB: free on board
CPT: carriage paid for CFR: cost and freight
CIP: carriage and insurance paid to CIF: cost insurance and freight
DAT: delivered at terminal *DES: Delivered ex ship
DAP: delivered at place *DES: Delivered ex Quay
DDP: delivered
*DAF: delivered at frontier
**DDU: delivered duty unpaid
 

*Deze ICC Incoterms® bestaan niet meer en zijn vervangen door DAT en DAP **DDU bestaat niet meer officieel in de ICC Incoterms®2010, maar wordt in de praktijk nog wel steeds gebruikt

Multimodaal Transport EXW: Ex works (af fabriek) De verkoper levert de goederen op de plaats die hij beschikbaar heeft. Dit kan zijn in zijn bedrijfspand, opslagplaats of fabriek etc. De koper draagt alle kosten voor de transport na het in ontvangst nemen van de goederen. Deze Incoterm wordt veel gebruikt bij binnenlandse handel.

FCA: Free carrier (vrachtvrij tot vervoerder) De verkoper levert de goederen tot het vervoersmiddel van de koper. Dit kan zijn dat bijvoorbeeld de verkoper uit Duitsland levert tot aan een logistiek bedrijf in Nederland. Het vervoer tot aan het bedrijf in Nederland wordt betaald door de verkoper. Daarna zijn de kosten voor vervoer voor de koper. De koper sluit in dit geval een vervoerovereenkomst af.

CPT: Carriage paid to (vracht betaald tot) De verkoper levert de goederen tot aan de afgesproken persoon/plaats. Dit zal in de praktijk altijd in een derde land zijn. De verkoper sluit een vervoerovereenkomst af.

 CIP: Carriage and insurance paid to (vracht en verzekering betaald tot) Net als bij CPT worden de goederen door de verkoper geleverd tot aan de afgesproken persoon/plaats. Naast een vervoerovereenkomst sluit de verkoper ook een verzekeringscontract af tot de minimale dekking van het risico dat de koper loopt voor schade of verlies van de goederen tijdens het transport.

DAT: Delivered at terminal (geleverd tot terminal) De verkoper vervoerd de goederen tot de overeengekomen terminal. De levering is compleet wanneer de goederen beschikbaar zijn voor de koper. Een terminal wordt meestal aangeduid als kade of luchtvrachtterminal, maar kan ook een douane-entrepot zijn, gezien de status van de goederen.

DAP: Delivered at place (geleverd ter bestemming) De verkoper levert de goederen aan tot de plaats van bestemming. Dit kan alsnog een bij terminal, maar dit zal meestal de locatie van de koper zijn. Er is voldaan aan de levering wanneer het transport is aangekomen op de overeengekomen bestemming. De koper lost de goederen. De invoerrechten en omzetbelastingen zijn het in geval van DAP voor de koper. DAP heeft dus DDU vervangen.

DDP: Delivered duty paid (geleverd rechten betaald) DDP is precies hetzelfde als DAP. Echter is het enige verschil dat de invoerrechten, omzetbelastingen en risico’s niet voor de koper, maar voor de verkoper zijn.

Transport via water FAS: Free alonside ship (vrachtvrij langszij schip) De verkoper levert de goederen tot en met de rederij in een haven. De koper sluit een vervoerovereenkomst en betaald het aan boord brengen van de goederen. Deze incoterm komt nauwelijks voor in de praktijk.

FOB: Free on board (vrachtvrij aan boord) De verkoper levert de goederen aan boord van het schip. De koper sluit de vervoerovereenkomst af. FOB is een term die in de praktijk ook veel wordt gebruikt voor weg- en luchttransport.

CFR: Cost and freight (kostprijs en vracht) De verkoper levert de goederen tot aan de terminal/haven van het land van bestemming. De verkoper sluit de vervoerovereenkomst af voor het vervoer tot aan de terminal/haven.

CIF: Cost insurance and freight (kostprijs, verzekering en vracht) CIF is een aanvulling op CFR. Naast de kosten voor de vracht tot aan terminal/haven van bestemming, wordt ook een vervoersverzekering afgesloten door de verkoper. Het verzekeringscontract dekt af tot de minimale dekking van het risico dat de koper loopt voor schade of verlies van de goederen tijdens het transport.

Afbeeldingsresultaat voor incoterms

De praktijk In de partijk geldt dat de ICC Incoterms® altijd duidelijk vermeldt moeten worden op de officiele verkoopfactuur en de algemene voorwaarden. Vooral bij import is voor douane-expediteurs belangrijk om duidelijk te vermelden welke Incoterm wordt gehanteerd, dit heeft namelijk invloed op de invoerrechten en omzetbelastingen die gebonden zijn aan de producten en factuur.

Bedrijf X uit Guangzhou, China verkoopt 1000 televisieschermen aan bedrijf Y in Amsterdam, Nederland. Daarnaast verkoopt bedrijf X ook 1000 televisieschermen aan bedrijf Z in Antwerpen, België. Met bedrijf Y wordt afgesproken om de goederen via luchttransport te vervoeren en met bedrijf Z wordt afgesproken om de goederen via water te vervoeren, de luchttransport verloopt via Shanghai en het watervervoer via Shenzhen. Om de goederen te exporteren heeft bedrijf X een douane-expediteur aangewezen om hen te vertegenwoordigen. Tussen de verkoper en de kopers wordt een Incoterm afgesproken. In de douaneaangifte die de douane-expediteur doet, wordt de Incoterm en plaats als volgt ingevuld:

 • EXW Guangzhou
 • FCA Shanghai (of een ander overeengekomen plaats)
 • CPT Schiphol
 • CIP Schiphol
 • DAT Amsterdam
 • DAP Amsterdam
 • DDP Amsterdam
 • FAS Shenzhen
 • FOB Shenzhen
 • CFR Antwerpen
 • CIF Antwerpen

Bron vermelding: Afbeelding I:  Incoterms geraadpleegd op 16 mei 2018 van: https://internationalcommercialterms.guru/

Kamer van Koophandel (z.j). ICC Incoterms 2010 (internationale leveringsvoorwaarden). Geraadpleegd op 16 mei 2018 van : https://www.ondernemersplein.nl/artikel/icc-incoterms-2010-internationale-leveringsvoorwaarden/ MKB Service Desk (2017). Wat zijn incoterms bij internationale handel. Geraadpleegd op 16 mei 2018 vanl: https://www.mkbservicedesk.nl/179/wat-zijn-incoterms-bij-internationale.htm 

Met dit artikel willen wij informatie verstrekken aan een ieder die hier profijt van kan hebben. Alle informatie komt rechtstreeks uit het Douane Wetboek van de Unie en Het Nederlands Douanerecht. Als er verdere vragen zijn naar aanleiding van dit artikel of wilt u een aanvulling plaatsen kunt u dit hieronder doen of een email sturen naar info@aircargo.nl.

Postadres
Postbus 216,
2130 AE Hoofddorp

Kantoor
Airborne Avenue 59,
2133 LV Hoofddorp

 • KvK nummer: 34251536
 • BTW nummer: NL816027821.B01
 • IBAN: NL62 RABO 0333 0620 19
 • SWIFT: RABONL2U
AirCargo.nl © 2019
Privacyverklaring
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram